รู้เรื่องยาบ้า  
     ยาบ้า ที่รู้จักกันทั่วไป มีสารสำคัญ คือ เมทแอมเฟตามีน (METHAMPHETAMINE) เป็นยาเสพติดให้โทษชนิดร้ายแรง ประเภท ๑ ที่ออกฤทธิ์กระตุ้นประสาท ทำให้ตื่นตัวอยู่เสมอ สำหรับผู้ใช้ต่อเนื่องจะทำให้มีอาการทางจิต เช่น กระวนกระวาย หงุดหงิด อยู่ไม่สุข ตื่นเต้น ตกใจง่าย จิตสับสน หวาดระเวง ประสาทแข็ง การตัดสินใจผิดผลาด มองเห็นภาพรบกวน กรณีเป็นมากจะมีอาการประสาทหลอน คลุ้มคลั่ง อาจทำร้ายผู้อื่นและตนเอง อาการเช่นนี้หากพบในผู้ใช้แรงงานและคนขับรถบรรทุก จะก่อให้เกิดอุบัติเหตุจนสูญเสียชีวิตได้ เนื่องจากการทำงานมากเกินกำลังและเวลาพักผ่อนไม่เพียงพอ
ลักษณะ / คุณสมบัต
     ยาบ้า มีลักษณะเป็นผงสีขาว ไม่มีกลิ่น มีรสขม มักจะผลิตเป็นเม็ดกลมแบน เส้นผ่าศูนย์กลาง ประมาณ ๗ มิลลิเมตร น้ำหนักเฉลี่ย ประมาณ ๐.๑๑ กรัมต่อเม็ด มีสีส้ม สีแดง และสีต่างๆ
     ยาบ้า ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท โดยกระตุ้นระบบอวัยวะต่างๆ เกี่ยวกับการเคลื่อนไหว การทรงตัว และการถ่ายทอดความรู้สึก จะออกฤทธิ์มากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับปริมาณและระยะเวลาของการใช้ยาเสพติด
อาการของผู้เสพ
     อาการทางด้านร่างกายที่พบเห็นบ่อยๆ คือ เบื่ออาหาร ตื่นเต้นง่าย คลื่นไส้ ความดันโลหิตสูง หัวใจเต้นเร็ว เหงื่อออก กลิ่นตัวแรง ท้องเสียหรือจมูกแห้ง ริมฝีปากแตก ทำงานเกินปกติ ทะเลาะวิวาท รูม่านตาเบิกกว้าง
สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุเมื่อใช้ยาบ้า
   > เพราะร่างกายถูกกระตุ้นให้ต้องทำงานหนักเกินกำลัง ประสาทไม่สั่งการจึงควบคุมตนเองไม่ได้
     
> เกิดหลับในขณะทำงานหรือขับรถ เนื่องจากหมดฤทธิ์ยา
     
> คลุ้มคลั่งประสาทหลอน
     จากเหตุผลดังกล่าวจึงพบว่าผู้ใช้ยาบ้า มักก่อให้เกิดอุบัติเหตุ เช่น รถชน รถคว่ำ เครื่องจักรตัดอวัยวะ เช่น แขน ขา หรือทำผิดกฎหมาย ปล้นจี้ ทำร้ายตนเองและผู้อื่น

ข้อหา บทลงโทษ
     ๑. ข้อหา ผลิต/นำเข้า/ส่งออก (มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ ตั้งแต่ ๒๐ กรัมขึ้นไป)
          
> จำคุกตลอดชีวิต
          
> ประหารชีวิต
     ๒. จำหน่าย (มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ ตั้งแต่ ๒๐ กรัมขึ้นไป ถือว่ามีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย)
          
> จำคุกตลอด ๕ ปี ถึงตลอดชีวิต และปรับ ๕๐,๐๐๐ - ๕๐๐,๐๐๐ บาท (๒๐ กรัมขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๑๐๐ กรัม)
          
> จำคุกตลอดชีวิต (๑๐๐ กรัมขึ้นไป)
          > ประหารชีวิต
     ๓. ครอบครอง(มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ ไม่ถึง๒๐ กรัม)
          
> จำคุก ๑ ปี ถึง ๑๐ ปี และปรับ ๑๐,๐๐๐ - ๑๐๐,๐๐๐ บาท
          
> เสพ - จำคุก ๖ เดือน ถึง ๑๐ ปี และปรับ ๕,๐๐๐ - ๑๐๐,๐๐๐ บาท
          > หลอกลวง/ขู่เข็ญ/ข่มขืนใจให้ผู้อื่นเสพ - จำคุก ๒ ปี ถึง ๒๐ ปี และปรับ ๒๐,๐๐๐ - ๒๐๐,๐๐๐ บาท
     ๔. ถ้ากระทำโดยมีอาวุธ
          
> จำคุก ๔ ปี ถึง ๓๐ ปี และปรับ ๔๐,๐๐๐ - ๓๐๐,๐๐๐ บาท
     ๕. ถ้ากระทำกับหญิงและผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
          
> ประหารชีวิต
     ๖. ยุยงส่งเสริมให้ผู้อื่นเสพ
          
> จำคุก ๑ปี ถึง ๕ ปี และปรับ ๑๐,๐๐๐ - ๕๐,๐๐๐ บาท
 
ข้อมูลจาก หนังสือขอนแก่นแมกกาซีน ฉบับที่ ๗๗ ประจำวันที่ ๕-๒๐ ตุลาคม ๒๕๔๙