สถานีตำรวจภูธรอำเภอแวงน้อย
http://www.khonkaen.police.go.th/waegnoi
ข้อมูลท้องถิ่น
   
 
     
    ปั้มน้ำมันสหกรณ์การเกษตรแวงน้อย  
  ตั้งอยู่บ้านโคกสี หมู่ที่ 6 ต.แวงน้อย อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น  
  โทรศัพท์  
  http://www.  
   
    ปั้มน้ำมันนนทนันท์  
  ตั้งอยู่บ้านหญ้าคา หมู่ที่ 7 ต.ละหานนา อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น  
  โทรศัพท์  
  http://www.  
   
    ปั้มน้ำมันปรีดา  
  ตั้งอยู่บ้านท่านางแนว หมู่ที่ 2 ต.ท่านางแนว อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น  
  โทรศัพท์  
  http://www.  
   
  ปั้มน้ำมันอีโลบริการ  
  ดำเนินการโดยอาจารย์จำรัส คำตันบุญ ตั้งอยู่ริมถนนสายเมืองพล-ชัยภูมิ เขตบ้านอีโล หมู่ที่ 5  
    ต.แวงน้อย อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น  
  โทรศัพท์ 086-0658737  
     
    ปั้ม  
  ตั้งอยู่บ้านศรีเมือง หมู่ที่ 12 ต.แวงน้อย อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น  
  โทรศัพท์ 0-4349-9  
  http://www.  
     
    ปั้ม  
  ตั้งอยู่บ้านศรีเมือง หมู่ที่ 12 ต.แวงน้อย อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น  
  โทรศัพท์ 0-4349-9  
  http://www.  
     
    ปั้ม  
  ตั้งอยู่บ้านศรีเมือง หมู่ที่ 12 ต.แวงน้อย อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น  
  โทรศัพท์ 0-4349-9  
  http://www.  
     
    ปั้ม  
  ตั้งอยู่บ้านศรีเมือง หมู่ที่ 12 ต.แวงน้อย อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น  
โทรศัพท์ 0-4349-9