สถานีตำรวจภูธรอำเภอแวงน้อย
http://www.khonkaen.police.go.th/waegnoi
ข้อมูลท้องถิ่น
   
 
       
  ที่ว่าการอำเภอแวงน้อย  
  ตั้งอยู่บ้านศรีเมือง หมู่ที่ 12 ต.แวงน้อย อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น  
  โทรศัพท์ 0-4349-9503  
  http://www.                                      รายละเอียด  
 
 
  สำนักงานที่ดินอำเภอแวงน้อย  
  ตั้งอยู่บ้านศรีเมือง หมู่ที่ 12 ต.แวงน้อย อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น  
  โทรศัพท์ 0-4349-9074  
  http://www.                                      รายละเอียด  
 
 
  สำนักงานเกษตรอำเภอแวงน้อย  
  ตั้งอยู่บ้านศรีเมือง หมู่ที่ 12 ต.แวงน้อย อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น  
  โทรศัพท์ 0-4349-9070  
  http://www.                                      รายละเอียด  
 
 
  สาธารณสุขอำเภอแวงน้อย  
  ตั้งอยู่บ้านศรีเมือง หมู่ที่ 12 ต.แวงน้อย อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น  
  โทรศัพท์ 0-4349-9071  
  http://www.                                      รายละเอียด  
 
   
  โรงพยาบาลอำเภอแวงน้อย  
  ตั้งอยู่บ้านหญ้าคา หมู่ที่ 7 ต.ละหานนา อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น  
  โทรศัพท์ 0-4349-9123-4  
  http://www.thai.net/waengnoi             รายละเอียด  
 
   
  ที่ทำการไปรษณีย์อำเภอแวงน้อย  
  ตั้งอยู่บ้านศรีเมือง หมู่ที่ 12 ต.แวงน้อย อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น  
  โทรศัพท์ 0-4349-9043  
  http://www.                                      รายละเอียด  
 
   
  ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอแวงน้อย  
  ตั้งอยู่บ้านศรีเมือง หมู่ที่ 12 ต.แวงน้อย อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น  
  โทรศัพท์  
  http://www.                                      รายละเอียด  
 
   
  สำนักงานเทศบาลตำบลแวงน้อย  
  ตั้งอยู่บ้านศรีเมือง หมู่ที่ 12 ต.แวงน้อย อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น  
โทรศัพท์ 0-4349-9067 , 0-4349-9293 , 0-4349-9007                                                            รายละเอียด