สถานีตำรวจภูธรอำเภอแวงน้อย
http://www.khonkaen.police.go.th/waegnoi
ข้อมูลท้องถิ่น
   
 
     
    ชื่อ ร้านเดชบริการ  
  ชื่อเจ้าร้าน นายเดชฤทธิ์ สงกลาง  
  ตั้งอยู่บ้านศรีเมือง หมู่ที่ 12 ต.แวงน้อย อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น  
  โทรศัพท์ 0-4349-9138                                      รายละเอียด  
 
 
    ชื่อ ร้านปิยาภรณ์อะไหล่ยนต์  
  ชื่อเจ้าของอู่ นายดิเรก สัตชนา  
  ตั้งอยู่เลขที่ 54 หมู่ที่ 12 ต.แวงน้อย อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น  
  โทรศัพท์ 0-4349-9052                                      รายละเอียด  
 
    ชื่อ บริษัทเมืองพลมอเตอร์ไบค์ สาขาแวงน้อย  
  ชื่อเจ้าของ นายนริศ โชคชัยสถืตย์  
  ตั้งอยู่บ้านศรีเมือง หมู่ที่ 12 ต.แวงน้อย อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น  
  โทรศัพท์ 0-4349-9499                                      รายละเอียด  
 
    ชื่อ ร้านธนายานยนต์  
  ชื่อเจ้าของ น.ส.สุลัดดา พลดงนอก  
  ตั้งอยู่เลขที่ 50 หมู่ที่ 12 ต.แวงน้อย อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น  
  โทรศัพท์ 0-3143-2795                                    รายละเอียด  
   
    ชื่อ ร้านช่างแทนบริการ  
  ชื่อเจ้าของ นายณรงค์ศักดิ์ สีลม  
  ตั้งอยู่บ้านศรีเมือง หมู่ที่ 12 ต.แวงน้อย อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น  
  โทรศัพท์ 0-7948-7164                                    รายละเอียด  
   
    ชื่อ อู่เอกสิทธิ์การช่าง  
  ชื่อเจ้าของ นายดิเรก สัตชนา  
  ตั้งอยู่บ้านนาจาน หมู่ที่ 10 ต.แวงน้อย อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น  
  โทรศัพท์ 0-4823-1247                                    รายละเอียด  
   
    ชื่อ อู่ยศการช่าง  
  ชื่อเจ้าของ นายสมยศ  
  ตั้งอยู่บ้านหญ้าคา หมู่ที่ 7 ต.แวงน้อย อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น  
  .โทรศัพท์ 0-43                                      รายละเอียด  
   
    ชื่อ อู่เอนกการช่าง  
  ชื่อเจ้าของ นายเอนก  
  ตั้งอยู่บ้านศรีเมือง หมู่ที่ 12 ต.แวงน้อย อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น  
    โทรศัพท์ 0-43                                      รายละเอียด  
   
    ชื่อ อู่เจริญพรการช่าง  
  ชื่อเจ้าของ นายพร  
  ตั้งอยู่บ้านศรีเมือง หมู่ที่ 12 ต.แวงน้อย อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น  
  โทรศัพท์ 0-43                                      รายละเอียด