สภ.แวงน้อยส่งบ้านอีโลร่วมฝึกอบรมอาสาสมัครตำรวจชุมชน
   
ด.ต.สุทธิพงษ์ วงษ์บำราบพร้อมอาสาสมัครตำรวจชุมชน อาสาสมัครตำรวจชุมชนร่วมฝึกอบรมกับคณะวิทยากรจังหวัด การแสดงการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยมือเปล่าจากคณะวิทยากร    
   
อาสาสมัครตำรวจชุมชนร่วมรับฟังสาสน์จากผบ.ตร. อาสาสมัครตำรวจชุมชนร่วมทำบุญวันตำรวจ 13 ต.ค. 2555 อาสาสมัครตำรวจชุมชนร่วมงาน วันปิยมหาราช    
         
 

กลับหน้าหลัก